Program Tesco-Decydujesz

PROGRAM TESCO ,,DECYDUJESZ, POMAGAMY”

Dzięki zebraniu największej ilości głosów w naszym rejonie i zdobyciu I miejsca w Programie Tesco ,,Decydujesz, pomagamy” 18 sierpnia rozpoczęliśmy realizację naszego projektu ,,Nasza Wędrówka z Autyzmem – Z Kijkami w Świat”. Projekt obejmuje organizację zajęć Nordic Walking dla dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę panią Kasię Daniek, uczestnicy wędrują w kilkuosobowych grupach, w parach – osoba z autyzmem i opiekun / rodzic lub wolontariusz. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu, aby zaszczepić zdrowy styl życia. Wspólne zajęcia umożliwią wzajemne poznanie i większe zrozumienie między naszymi podopiecznymi, a wolontariuszami, należącymi do naszej lokalnej społeczności, a co za tym idzie większą tolerancję dla osób z autyzmem, zrozumienie ich potrzeb, deficytów, a także tego, co kontakt z nimi może dać osobom neurotypowym – większą wrażliwość, wyczucie i otwartość. Działanie w grupie, pomaganie, wolontariat podnosi poziom optymizmu, samoocenę i kreatywność. Kontakt z odmiennością łamie myślowe stereotypy.

KONFERENCJA „AUTYZM PIERWSZA POMOC”

  • KONFERENCJA „AUTYZM PIERWSZA POMOC”

PRELEGENTKI:

dr Beata Kazek

absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista – pediatra, neurolog dziecięcy. Nauczyciel akademicki. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 r. po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt. „Zaburzenia neurogastroenterologiczne w autyzmie”. Głównym zawodowym zainteresowaniem są problemy zdrowotne osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, a w szczególności ze spektrum autyzmu. Współautorka licznych publikacji z dziedziny neurologii dziecięcej i dyscyplin pokrewnych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych , w tym w podręcznikach akademickich

dr Anna Prokopiak

nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: „Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie. Autorka wielu publikacji naukowych.

lek. med. Katarzyna Konderla

specjalista psychiatra z kilkunastoletnim stażem pracy w Oddziale Psychiatrycznym w Cieszynie oraz w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Śląska. Przez kilka lat pełniąca rolę konsultanta w Dziennym Ośrodku Wsparcia „Więź” w Cieszynie.

Z doświadczeniem wykładowcy na studiach podyplomowych ” Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia” (WSB w Dąbrowie Górniczej, wydział zamiejscowy w Cieszynie). Lekarz orzecznik w komisjach ds. orzekania o niepełnosprawności.

mgr Aleksandra Grzybczak

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową, a także z rodzinami oraz parami w sytuacji kryzysu. Związana z Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere w Katowicach oraz NPPP Terapis w Mikołowie, prowadzi również praktykę prywatną w Tychach.