Cele statutowe

Towarzystwo może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób z autyzmem i członków ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia edukacji warunków socjalnych ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem i rozwijanie samopomocowe ruchu rodzin w których żyją osoby z autyzmem Kolejnym celem statutowym towarzystwa jest wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy jakości życia dobrostanu psychicznego osób z autyzmem i członków ich rodzin tworzenie standardów w zakresie leczenia terapii i rehabilitacji i edukacji dzieci młodzieży i osób dorosłych z autyzmem organizowanie różnych form kształcenia w dziedzinie autyzmu i zdrowia psychicznego towarzystwo ma na celu krzewienie zawodowych zasad etycznych i czuwania nad ich przestrzeganiem oraz współdziałania W usprawnianiu leczenia edukacji rehabilitacji i opieki nad osobami z autyzmem.