Projekt finansowany ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
,,Uspołecznienie i usamodzielnianie – otwarciem drzwi do aktywnego życia’’
Czas trwania projektu: 09.2020 – 03.2023

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w październiku, rekrutacja od września

• Projekt obejmuje 3-letni cykl zajęć uspołeczniających i usamodzielniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Projekt przeznaczony jest dla :
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia
– dorosłych osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona,
autyzm,
• Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika
• Zajęcia TUS będą odbywały się w 4-osobowych grupach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego oraz dla 8 uczestników, niedostosowanych do pracy w grupie, przewidziano zajęcia indywidualne.
• Zajęcia usamodzielniające prowadzone będą indywidualnie.
• Głównym założeniem prowadzonych działań będzie rozwój kompetencji społecznych uczestników projektu oraz treningi usamodzielniające w obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: kta-otbb@o2.pl lub telefoniczny: 798 843 497

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 28.08.2020 (piątek) godzina 17.00-19.00.
(Osoby, które będą miały problem ze znalezieniem opieki dla dziecka na ten czas, prosimy o wcześniejszy kontakt – zorganizujemy zajęcia.)

PIERWSZEŃSTWO W NABORZE MAJĄ AKTUALNI CZŁONKOWIE I OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W STOWARZYSZENIU.