Zajęcia

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 • WOLNE TERMINY TERAPII SI – CZWARTEK
  16.00-17.00
  18.10-19.10
  Zapraszamy
 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
  TUS – pon.15.15 – 3-4- latki
  TUS – śr. 16.10 – 8-latki
  TUS – śr. 17.40 – 9-10-latki
  TUS – czw. 17.10 – 13-15-latki
  TUS – piąt. 17.05 – 16+

  Zapraszamy
 • Zajęcia rewalidacyjne, terapia ręki – indywidualne ustalanie terminów.
  Zapraszamy🙂

poniedziałki / środy /  czwartki 16.00-19.15

 • Zajęcia Indywidualne – usamodzielniające, treningi finansowe, czasu, kulinarne dla nastolatków i dorosłych osób z autyzmem – indywidualne / w grupach 2-osobowych
 •   Zajęcia w grupach terapeutycznych przygotowujące do uczestnictwa w zajęciach TUS
 • Biofeedback – wtorki – 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Prowadzi pani Natalia Trela.
 • Terapia SI – dodatkowe godziny w czwartki 14.00-19.00
 • Terapia ręki / zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia sportowe – zajęcia odbywają się  w co drugą sobotę
 • Zajęcia plastyczne –  zajęcia odbywają się  w co drugą sobotę
 • Istnieje również możliwość zorganizowania innych zajęć –np. logopedycznych.
 • TRENINGI FINANSOWE, CZASU, KULINARNE
  wtorki 15.00-19.00
  piątki 15.00-19.00
  soboty 10.00-13.00
  Zajęcia w grupach 2-3 osobowych lub indywidualne, 60 min, różne grupy wiekowe.
  Treningi finansowe: planowanie wydatków, wartość pieniędzy, robienie zakupów.
  Treningi czasu: godziny, zegar, pory dnia, pory roku, jak spędzać czas, planowanie dnia, weekendu, wakacji.
  Treningi kulinarne: działania w kuchni, planowanie posiłków (składniki, koszt, zakupy), przygotowanie.
 • Zapraszamy na zajęcia plastyczne i sportowe w soboty (co 2 tygodnie)
  zajęcia plastyczne
  zajęcia sportowe
  Zajęcia dla dzieci, grupy 3-4 osobowe

Terminy zajęć w trakcie ustalania lub ustalane indywidualnie

Zajęcia zaczynamy 16 września.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wysłanie maila na adres kta-otbb@o2.pl z nazwą zajęć, imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka lub o kontakt telefoniczny – 691 519 569

Odpłatność za zajęcia

Zajęcia grupowe:

Członkowie KTA 35 PLN / 60 min
Pozostali 45 PLN / 60 min

Zajęcia indywidualne:
Członkowie KTA 50 PLN / 60 min
Pozostali 70 PLN / 60 min

Zajęcia SI 70 PLN / 60 min

Biofeedback 100 PLN / 60 min

Treningi finansowe, czasu, kulinarne

Grupy 3-osobowe

Członkowie KTA 40 PLN / 60 min
Pozostali 50 PLN / 60 min

Grupy 2-osobowe

Członkowie KTA 45 PLN / 60 min
Pozostali 60 PLN / 60 min

Zajęcia indywidualne

Członkowie KTA 50 PLN / 60 min
Pozostali 70 PLN / 60 min

Zajęcia płatne przelewem na konto:
ING Bank Ślaski  55 1050 1070 1000 0022 3906 3023

Zapisy na zajęcia

Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy kta-otbb@02.pl i podanie następujących informacji:

 • IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
 • RODZAJ ZAJĘĆ
 • IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

 

OPIS ZAJĘĆ

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4 osobowych)

Podstawowe cele:

 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje

Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)

Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Przykładowe umiejętności:

 • umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
 • wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
 • umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
 • umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
 • umiejętności do zabawy z innymi,
 • samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
 • posługiwanie się pieniędzmi
 • samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
 • przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.

Zajęcia rewalidacyjne (zajęcia indywidualne)

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju

Integracja Sensoryczna – SI (zajęcia indywidualne)

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala zatem segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. W terapii dąży się do wykształcenia w dziecku prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych, co w przyszłości zapewni mu optymalny rozwój każdej ze sfer: motorycznej , poznawczej, emocjonalnej , społecznej.

Terapia ręki (zajęcia indywidualne)

Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.

Metoda Ruchu Rozwijającego Labana (zajęcia grupowe)

Ruch prowadzący do poznania własnego ciała – prowadzi do ukształtowania własnej tożsamości, wyodrębnienia „ja” z otoczenia
Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym – ma na celu wykształcenie orientacji w przestrzeni.
Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem – sprzyja wytworzeniu się zaufania do drugiego człowieka, głównym celem jest nawiązanie pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami opartych na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu potrzeb partnera oraz na wzajemnym zaufaniu.