Zajęcia

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 • ZAJĘCIA KULINARNE

SOBOTY

ZAJĘCIA KULINARNE
9.00-10.30 – 1 wolne miejsce
10.45-12.00 – 1 wolne miejsce

ZAJĘCIA KULINARNE
Nowa grupa/indywidualne
poniedziałek 17.45-18.45
lub 17.45-19.15

 

 • NOWE TERMINY TERAPII SI

CZWARTEK
14.00-15.00,     
15.00-16.00

PIĄTEK

17.40-18.40

Zapraszamy

 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Wolne miejsca na zajęciach TUS

środa 16.10-17.10 gr. 8-latków
piątek 16.00-17.00 gr.16+

NOWA GRUPA

 14+ nowa grupa, pierwsze zajęcia  06.03 godz. 18.00
1 wolne miejsce

       Kontakt: 691 519 569 lub mailowo kta-otbb@o2.pl

Zapraszamy

 • Zajęcia rewalidacyjne, terapia ręki – indywidualne ustalanie terminów.
  Zapraszamy🙂

poniedziałki / środy /  czwartki

 •   Zajęcia w grupach terapeutycznych przygotowujące do uczestnictwa w zajęciach TUS
 • Terapia ręki / zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia sportowe – zajęcia odbywają się  w co drugą sobotę
 • Zajęcia plastyczne –  zajęcia odbywają się  w co drugą sobotę
 • Istnieje również możliwość zorganizowania innych zajęć –np. logopedycznych.

 

 • TRENINGI FINANSOWE, CZASU, KULINARNE – osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

             WOLNE MIEJSCA:
             poniedziałki 18.15-19.15 (lub wersja 90 min do 19.45)

soboty – szczegóły wkrótce

 • Zapraszamy na zajęcia plastyczne i sportowe w soboty (co 2 tygodnie)
  zajęcia plastyczne
  zajęcia sportowe
  Zajęcia dla dzieci, grupy 3-4 osobowe

Terminy zajęć w trakcie ustalania lub ustalane indywidualnie

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wysłanie maila na adres kta-otbb@o2.pl z nazwą zajęć, imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka lub o kontakt telefoniczny – 691 519 569

Odpłatność za zajęcia

Zajęcia grupowe:

Członkowie KTA 40 PLN / 60 min
Pozostali 50 PLN / 60 min

Zajęcia indywidualne:
Członkowie KTA 55 PLN / 60 min
Pozostali 75 PLN / 60 min

Zajęcia SI 75 PLN / 60 min

Biofeedback 100 PLN / 60 min (opłata bez zmian)

ZAJĘCIA KULINARNE

90 min

CZŁONKOWIE  KTA

 

POZOSTALI
INDYWIDUALNE80 zł90 zł
GRUPY 2-OS.45 zł50 zł
GRUPY 3-OS.35 zł40 zł
ZAJĘCIA KULINARNE

60 min

CZŁONKOWIE  KTA

 

POZOSTALI
INDYWIDUALNE65 zł75 zł
GRUPY 2-OS.35 zł40 zł
GRUPY 3-OS.25 zł30 zł

Zajęcia płatne przelewem na konto:
ING Bank Ślaski  55 1050 1070 1000 0022 3906 3023

Zapisy na zajęcia

Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy kta-otbb@02.pl i podanie następujących informacji:

 • IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
 • RODZAJ ZAJĘĆ
 • IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

 

OPIS ZAJĘĆ

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4 osobowych)

Podstawowe cele:

 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje

Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)

Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Przykładowe umiejętności:

 • umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
 • wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
 • umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
 • umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
 • umiejętności do zabawy z innymi,
 • samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
 • posługiwanie się pieniędzmi
 • samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
 • przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.

Zajęcia rewalidacyjne (zajęcia indywidualne)

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju

Integracja Sensoryczna – SI (zajęcia indywidualne)

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala zatem segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. W terapii dąży się do wykształcenia w dziecku prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych, co w przyszłości zapewni mu optymalny rozwój każdej ze sfer: motorycznej , poznawczej, emocjonalnej , społecznej.

Terapia ręki (zajęcia indywidualne)

Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.