Zarząd

Marek Hoffmann

prezes zarządu

Piotr Czaderna

wiceprezes zarządu

Barbara Górna – Bryzek

wiceprezes zarządu

Grzegorz Formas

członek zarządu

Rozetta Michnik

członek zarządu

Joanna Gil

członek zarządu

Angelika Bassara-Borowczyk

członek zarządu

Jolanta Jaros

członek zarządu

Anna Gerath

członek organu nadzoru

Elżbieta Janosz

członek organu nadzoru

Wiesław Prochot

członek organu nadzoru