WALNE ZGROMADZENIE

We  wtorek  17 kwietnia  2018  o   godz. 18  na Cyprysowej  27  w  Bielsku-Białej
odbędzie  się  Walne  Zgromadzenie .
Program  Walnego  Zgromadzenia  OT.  Bielsko-Biała  ;
1. Wybór delegata  lub  delegatów  na  Walne  Zgromadzenie  KTA   –  26.04.2018  Łódź
2. Podsumowanie  roku  2017  –  działania merytoryczne  i  finansowe  oraz  ich zatwierdzenie
3. Przekazanie  informacji  o  prowadzonych  i  planowanych  działaniach terapeutycznych i  innych  przez KTA-Bielsko
4. Wolne wnioski.
Obecność  członków  Stowarzyszenie  jest wymagana  –  przynajmniej  jedna  osoba  z rodziny.
W  nadzwyczajnych  sytuacjach  będziemy  rozumieli  nieobecność.
Spotkanie  to proszę  potraktować jako bardzo  ważne  ze  względu  na informacje , które  zostaną  przekazane.
W   imieniu  Zarządu  KTA  OT. Bielsko-Biała