PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY
Autism-Europe, której członkiem jest Porozumienie AUTYZM-POLSKA, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i opiekunów
według schematu:
A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi
Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu,
które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu
Informacja ogólna:
Ankiety są w języku polskim i dotyczą dwóch tematów:
Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem
(ACCESS-EU)
oraz
Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany”
(ankieta)

 

1-7 Europejski Tydzień Autyzmu

1-7 Europejski Tydzień Autyzmu

Zapraszamy na wydarzenia

CHARYTATYWNY KIERMASZ KSIĄŻEK W CH AUCHAN

Od 2 do 4 grudnia, w godzinach od 16.00 do 19.00 zapraszamy na Charytatywny Kiermasz Książek, który odbędzie się w zaprzyjaźnionym z nami i bardzo nas wspierającym CH Auchan w Bielsku- Białej.

Na naszym stoisku będą książki dla dzieci i dorosłych idealne na prezenty i upominki świąteczne wykonane przez mamy z naszego stowarzyszenia, terapeutów i naszych podopiecznych. Jeżeli będą mieli państwo jakieś pytania na temat autyzmu – będzie można porozmawiać z rodzicami, którzy ten temat znają bardzo dobrze.

Wszystko, co chciałbyś wiedzeć o autyzmie, tylko boisz się zapytać 🙂

3 grudnia w Klubokawiarni Perspektywa przy ulicy Słowackiego 4 zapraszamy od godziny 18.00 na spotkanie pt.,,Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o autyzmie, tylko boisz się zapytać”. Będzie można porozmawiać z paniami z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w BB – z panią Urszulą Międzybrodzką pedagogiem specjalnym, która od wielu lat diagnozuje i pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z panią Magdaleną Adamczyk logopedką, któa pracuje z dziećmi ze spektrum. Pani Urszula Międzybrodzka pracuje również jako koordynator grup dla dzieci  z autyzmem w Przedszkolu Terapeutycznym ”Elf”.

A o godzinie 19.00 chcielibyśmy porozmawiać o dorosłych osobach ze spektrum z panią Rozettą Michnik psychologiem klinicznym, pedagogiem specjalnym, coachem, dyrektorką Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej – ośrodka wsparcia dziennego dla 120 osób z wielorakimi niepełnosprawnościami.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU
1-7 GRUDNIA
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, odmiennym sposobem rozwoju.
Używane obecnie określenie spektrum autyzmu pokazuje różnorodność osób ze spektrum, wśród których są osoby niemówiące, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby pozrozumiewające się za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC – Augmentatitve and Alternative Communiaction), a także osoby prowadzące typowe życie zawodowe i rodzinne.
Triada objawów w autyzmie, to komunikacja (zarówne w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej), relacje społeczne (trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem interakcji) i zainteresowania/aktywności (bardzo wąskie zainteresowania, przywiązanie do schematów).
Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie można się z niego wyleczyć, ale można nauczyć się z nim żyć – rolą rodziców, terapuetów jest wspieranie osób ze spektrum autyzmu i danie narzędzi, które ułatwią im radzenie sobie z problemami życia codziennego i odnalezienie własneh dobrej i bezpiecznej drogi w tym skomplikowanym i często nieoczywistym dla osób w spektrum świecie.