Projekt współfinansowany przez PFRON ,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”

Kontynuujemy projekt ,,Usamodzielnianie i Uspołecznianie – Otwarciem Drzwi do Aktywnego Życia”.  Uczestniczy w nim 40 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma on na celu zwiększenie szans na aktywne uczestnictwo w różnych dziedzinachżycia, poprzez podniesienie poziomu uspołecznienia i samodzielności jego uczestników.

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje terapii, niezbędne do podniesienia poziomu uspołecznienia i samodzielności, a mianowicie Trening Umiejętności Społecznych i zajęcia usamodzielniające. Każdy BO (beneficjent ostateczny) uczestniczy  w 3 godzinach zajęć tygodniowo – 2 godzinach zajęć TUS i 1 godzinie zajęć usamodzielniających.

32 wyżej funkcjonujących beneficjentów zostało przydzielonych do ośmiu czteroosobowych grup Treningu Umiejętności Społecznych.

Każda z nich jest dobrana pod względem poziomu funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego uczestników oraz prowadzona przez dwóch terapeutów.

8 beneficjentów, z poziomem funkcjonowania uniemożliwiającym uczestnictwo w zajęciach grupowych, ma zajęciach indywidualne Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzone przez jednego terapeutę.

Zajęcia usamodzielniające dla wszystkich beneficjentów są prowadzone indywidualnie, w systemie 1 na 1.

GRUDZIEŃ  2022
➡️brak wolnych miejsc
LISTOPAD 2022
➡️1 wolne miejsce – grupa 17-18 lat
➡️zajęcia we wtorki od godziny 17.30
➡️Warunek konieczny:
Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
PAŹDZIERNIK 2022
Brak wolnych miejsc w projekcie.
WRZESIEŃ 2022
Wolne miejsca w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
– 1 wolne miejsce 12-14 lat, zajęcia w poniedziałki, od godziny 16.30,
grupa dziewczynek
Warunek konieczny: Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
☎️798 843 497
STYCZEŃ 2022
1 wolne miejsce w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
Grupa 10-latków, zajęcia w czwartki, od godziny16.00
Warunek konieczny: Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
Kontakt telefoniczny: 798 843 497 lub mailowy kta-otbb@o2.pl
MARZEC 2021
Nie ma wolnych miejsc w projekcie.
LUTY 2021
1 wolne miejsce  w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
– grupa 10-latków
– zajęcia w czwartki od 16.30
– warunek konieczny – Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-C
Tel. kontaktowy 798 843 497
STYCZEŃ 2021

W Projekcie uczestniczy 40 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma on na celu zwiększenie szans na aktywne uczestnictwo w różnych dziedzinach życia, poprzez podniesienie poziomu uspołecznienia i samodzielności jego uczestników.

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje terapii, niezbędne do podniesienia poziomu uspołecznienia i samodzielności, a mianowicie Trening Umiejętności Społecznych i zajęcia usamodzielniające. Każdy BO (beneficjent ostateczny) uczestniczy  w 3 godzinach zajęć tygodniowo – 2 godzinach zajęć TUS i 1 godzinie zajęć usamodzielniających.

32 wyżej funkcjonujących beneficjentów zostało przydzielonych do ośmiu czteroosobowych grup Treningu Umiejętności Społecznych.

Każda z nich jest dobrana pod względem poziomu funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego uczestników oraz prowadzona przez dwóch terapeutów.

8 beneficjentów, z poziomem funkcjonowania uniemożliwiającym uczestnictwo w zajęciach grupowych, ma zajęciach indywidualne Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzone przez jednego terapeutę.

Zajęcia usamodzielniające dla wszystkich beneficjentów są prowadzone indywidualnie, w systemie 1 na 1. Każdy beneficjent uczestniczy  w następujących blokach tematycznych:

  1. kulinarnym
  2. samoobsługi
  3. budżetowym
  4. prowadzenia gospodarstwa domowego
  5. orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania
LISTOPAD 2020
Pomimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną, projekt jest realizowany, a jego uczestnicy stopniowo zdobywają nowe kompetencje społeczne i umiejętności w obszarach: obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.
Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, a kreatywność prowadzących je terapeutów oraz aktywność i zaangażowanie uczestników bardzo nas cieszą.
W ramach projektu przygotowane zostało mini-mieszkanko, w którym uczestnicy nabywają i / lub doskonalą swoje umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, doposażone kuchnie, w których odbywają się najróżniejsze działania kulinarne, pokój wyciszeń, gdzie można się odizolować od nadmiernych bodźców zewnętrznych w sytuacjach trudnych.
,,Uspołecznienie i usamodzielnianie – otwarciem drzwi do aktywnego życia’’
Czas trwania projektu: 09.2020 – 03.2023

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w październiku, rekrutacja od września

• Projekt obejmuje 3-letni cykl zajęć uspołeczniających i usamodzielniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Projekt przeznaczony jest dla :
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia
– dorosłych osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona,
autyzm,
• Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika
• Zajęcia TUS będą odbywały się w 4-osobowych grupach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego oraz dla 8 uczestników, niedostosowanych do pracy w grupie, przewidziano zajęcia indywidualne.
• Zajęcia usamodzielniające prowadzone będą indywidualnie.
• Głównym założeniem prowadzonych działań będzie rozwój kompetencji społecznych uczestników projektu oraz treningi usamodzielniające w obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: kta-otbb@o2.pl lub telefoniczny:

798 843 497

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 28.08.2020 (piątek) godzina 17.00-19.00.
(Osoby, które będą miały problem ze znalezieniem opieki dla dziecka na ten czas, prosimy o wcześniejszy kontakt – zorganizujemy zajęcia.)

PIERWSZEŃSTWO W NABORZE MAJĄ AKTUALNI CZŁONKOWIE I OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W STOWARZYSZENIU.

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Dla społeczności osób związanych z tematem autyzmu to bardzo ważny dzień w roku. Przez najbliższych kilka dni słowo autyzm będzie odmieniane przez wszystkie przypadki i w każdym kontekście. Odbędzie się wiele happeningów, wiele świateł zapłonie na niebiesko – taki jest cel tego dnia – uświadamiać, pokazywać, zwracać uwagę. To bardzo ważne, by wiedza na temat autyzmu dotarła do jak największej ilości osób, by świat zaakceptował neuroróżnorodność . Nie zapominajmy jednak, że osoby z autyzmem żyją wśród nas każdego dnia . Bez blasku fleszy i świateł jupiterów współdzielimy ten świat i współtworzymy społeczeństwo.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej obchodzi w tym roku 20 lecie działalności i z tej okazji postanowiliśmy uczcić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu bez celebracji i krzykliwych haseł – będziemy robić swoje tak, jak dzień po dniu i miesiąc po miesiącu robimy od 20 lat . Chcemy w ten sposób podkreślić , że ważne jest głośne mówienie o neuroróżnorodności ale równie ważne jest codzienne wspieranie osób z autyzmem, ich rodzin oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz.
W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować za te minione 20 lat wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że KTA OTBB powstało i działa nadal. Wszystkim byłym i aktualnym członkom , sympatykom, przyjaciołom . Bardzo serdecznie pozdrawiamy również byłych i aktualnych podopiecznych .
Zarząd KTA OT BB
Grażyna Szlachta
Barbara Górna-Bryzek
Joanna Gil
Rozetta Michnik
Aleksandra Giemza-Kępka

,,Rok w ogrodzie i kuchni – uczymy się wykorzystania sezonowych produktów w zdrowej diecie”

,,Rok w ogrodzie i kuchni – uczymy się wykorzystania sezonowych produktów w zdrowej diecie”

10 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu finansowanego ze środków Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży.

https://www.facebook.com/Krajowe-Towarzystwo-Autyzmu-Oddzia%C5%82-Terenowy-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-262090200605412/

PROJEKT ,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”

AKTYWNA SOBOTA – KREATYWNOŚĆ I ZABAWA DROGĄ DO INTEGRACJI RODZINY

Otrzymaliśmy środki na realizację projektu

AKTYWNA SOBOTA –

KREATYWNOŚĆ I ZABAWA DROGĄ DO INTEGRACJI RODZINY

 złożonego do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pn.: „Śląskie dla niepełnosprawnych III”, finansowanego ze środków PFRON
Projekt podzielony będzie na 4 bloki tematyczne:
➡️Sport, ciało, ruch
➡️Umysł, nauka, zabawa
➡️Muzyka, taniec, śpiew
➡️Sztuka, malarstwo, rękodzieło
Uczestnicy w małych grupach będą angażować się w zajęcia w sposób i czas zgodny z indywidualnymi możliwościami, aktywności będą dostosowane do ich potrzeb
Dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego
TERMINY SPOTKAŃ
➡️19 listopada – Sport, ciało, ruch ⚽️🏆– godz.11.00
➡️26 listopada – Umysł, nauka, zabawa🧠🤖 -godz.11.00
➡️3 grudnia – Sztuka, malarstwo, rękodzieło🎨🎭– 14.00
➡️4 grudnia – Muzyka, taniec, śpiew🎼🎤– godz. 13.00