Projekt współfinansowany przez PFRON ,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”

Kontynuujemy projekt ,,Usamodzielnianie i Uspołecznianie – Otwarciem Drzwi do Aktywnego Życia”.  Uczestniczy w nim 40 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma on na celu zwiększenie szans na aktywne uczestnictwo w różnych dziedzinachżycia, poprzez podniesienie poziomu uspołecznienia i samodzielności jego uczestników.

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje terapii, niezbędne do podniesienia poziomu uspołecznienia i samodzielności, a mianowicie Trening Umiejętności Społecznych i zajęcia usamodzielniające. Każdy BO (beneficjent ostateczny) uczestniczy  w 3 godzinach zajęć tygodniowo – 2 godzinach zajęć TUS i 1 godzinie zajęć usamodzielniających.

32 wyżej funkcjonujących beneficjentów zostało przydzielonych do ośmiu czteroosobowych grup Treningu Umiejętności Społecznych.

Każda z nich jest dobrana pod względem poziomu funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego uczestników oraz prowadzona przez dwóch terapeutów.

8 beneficjentów, z poziomem funkcjonowania uniemożliwiającym uczestnictwo w zajęciach grupowych, ma zajęciach indywidualne Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzone przez jednego terapeutę.

Zajęcia usamodzielniające dla wszystkich beneficjentów są prowadzone indywidualnie, w systemie 1 na 1.

GRUDZIEŃ  2022
➡️brak wolnych miejsc
LISTOPAD 2022
➡️1 wolne miejsce – grupa 17-18 lat
➡️zajęcia we wtorki od godziny 17.30
➡️Warunek konieczny:
Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
PAŹDZIERNIK 2022
Brak wolnych miejsc w projekcie.
WRZESIEŃ 2022
Wolne miejsca w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
– 1 wolne miejsce 12-14 lat, zajęcia w poniedziałki, od godziny 16.30,
grupa dziewczynek
Warunek konieczny: Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
☎️798 843 497
STYCZEŃ 2022
1 wolne miejsce w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
Grupa 10-latków, zajęcia w czwartki, od godziny16.00
Warunek konieczny: Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-c
Kontakt telefoniczny: 798 843 497 lub mailowy kta-otbb@o2.pl
MARZEC 2021
Nie ma wolnych miejsc w projekcie.
LUTY 2021
1 wolne miejsce  w projekcie współfinansowanym przez PFRON
,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA”
– grupa 10-latków
– zajęcia w czwartki od 16.30
– warunek konieczny – Orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 12-C
Tel. kontaktowy 798 843 497
STYCZEŃ 2021

W Projekcie uczestniczy 40 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma on na celu zwiększenie szans na aktywne uczestnictwo w różnych dziedzinach życia, poprzez podniesienie poziomu uspołecznienia i samodzielności jego uczestników.

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje terapii, niezbędne do podniesienia poziomu uspołecznienia i samodzielności, a mianowicie Trening Umiejętności Społecznych i zajęcia usamodzielniające. Każdy BO (beneficjent ostateczny) uczestniczy  w 3 godzinach zajęć tygodniowo – 2 godzinach zajęć TUS i 1 godzinie zajęć usamodzielniających.

32 wyżej funkcjonujących beneficjentów zostało przydzielonych do ośmiu czteroosobowych grup Treningu Umiejętności Społecznych.

Każda z nich jest dobrana pod względem poziomu funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego uczestników oraz prowadzona przez dwóch terapeutów.

8 beneficjentów, z poziomem funkcjonowania uniemożliwiającym uczestnictwo w zajęciach grupowych, ma zajęciach indywidualne Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzone przez jednego terapeutę.

Zajęcia usamodzielniające dla wszystkich beneficjentów są prowadzone indywidualnie, w systemie 1 na 1. Każdy beneficjent uczestniczy  w następujących blokach tematycznych:

  1. kulinarnym
  2. samoobsługi
  3. budżetowym
  4. prowadzenia gospodarstwa domowego
  5. orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania
LISTOPAD 2020
Pomimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną, projekt jest realizowany, a jego uczestnicy stopniowo zdobywają nowe kompetencje społeczne i umiejętności w obszarach: obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.
Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, a kreatywność prowadzących je terapeutów oraz aktywność i zaangażowanie uczestników bardzo nas cieszą.
W ramach projektu przygotowane zostało mini-mieszkanko, w którym uczestnicy nabywają i / lub doskonalą swoje umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, doposażone kuchnie, w których odbywają się najróżniejsze działania kulinarne, pokój wyciszeń, gdzie można się odizolować od nadmiernych bodźców zewnętrznych w sytuacjach trudnych.
,,Uspołecznienie i usamodzielnianie – otwarciem drzwi do aktywnego życia’’
Czas trwania projektu: 09.2020 – 03.2023

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w październiku, rekrutacja od września

• Projekt obejmuje 3-letni cykl zajęć uspołeczniających i usamodzielniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Projekt przeznaczony jest dla :
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia
– dorosłych osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona,
autyzm,
• Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestnika
• Zajęcia TUS będą odbywały się w 4-osobowych grupach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego oraz dla 8 uczestników, niedostosowanych do pracy w grupie, przewidziano zajęcia indywidualne.
• Zajęcia usamodzielniające prowadzone będą indywidualnie.
• Głównym założeniem prowadzonych działań będzie rozwój kompetencji społecznych uczestników projektu oraz treningi usamodzielniające w obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: kta-otbb@o2.pl lub telefoniczny:

798 843 497

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 28.08.2020 (piątek) godzina 17.00-19.00.
(Osoby, które będą miały problem ze znalezieniem opieki dla dziecka na ten czas, prosimy o wcześniejszy kontakt – zorganizujemy zajęcia.)

PIERWSZEŃSTWO W NABORZE MAJĄ AKTUALNI CZŁONKOWIE I OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W STOWARZYSZENIU.

AKTYWNA SOBOTA – KREATYWNOŚĆ I ZABAWA DROGĄ DO INTEGRACJI RODZINY

Otrzymaliśmy środki na realizację projektu

AKTYWNA SOBOTA –

KREATYWNOŚĆ I ZABAWA DROGĄ DO INTEGRACJI RODZINY

 złożonego do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pn.: „Śląskie dla niepełnosprawnych III”, finansowanego ze środków PFRON
Projekt podzielony będzie na 4 bloki tematyczne:
➡️Sport, ciało, ruch
➡️Umysł, nauka, zabawa
➡️Muzyka, taniec, śpiew
➡️Sztuka, malarstwo, rękodzieło
Uczestnicy w małych grupach będą angażować się w zajęcia w sposób i czas zgodny z indywidualnymi możliwościami, aktywności będą dostosowane do ich potrzeb
Dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego
TERMINY SPOTKAŃ
➡️19 listopada – Sport, ciało, ruch ⚽️🏆– godz.11.00
➡️26 listopada – Umysł, nauka, zabawa🧠🤖 -godz.11.00
➡️3 grudnia – Sztuka, malarstwo, rękodzieło🎨🎭– 14.00
➡️4 grudnia – Muzyka, taniec, śpiew🎼🎤– godz. 13.00

 

Dzień Otwarty w KTA

 DZIEŃ OTWARTY W KTA                                 

Zapraszamy członków, sympatyków, osoby zainteresowane naszymi działaniami na spotkanie w naszym Cyprysowym Zakątku w ramach pierwszego
,,DNIA OTWARTEGO W KTA”
28 września 2022 ( środa)
w godz. 10.00 – 13.00
w godz. 15.00 – 18.00
Chętnie pokażemy nasz Ośrodek, poczęstujemy kawą , odpowiemy na pytania.
( Zapraszamy również osoby zainteresowane zapisaniem dziecka na zajęcia – ostatnie wolne miejsca w grupach TUS)o

Mata Edukacyjna Humanitas

Mata Edukacyjna Humanitas

Z radością informujemy, że dotarła do nas Mata Edukacyjna Humanitas, którą otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej z nami Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Mata edukacyjna Humanitas to kreatywna pomoc dydaktyczna:
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
do edukacji wczesnoszkolnej – w aspekcie jednoczesnej nauki podstaw programowych powiązanej z nauką programowania/kodowania,
do pracy z uczniami klas młodszych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
do obserwacji ewentualnych zaburzeń rozwoju u dzieci i uczniów.
Będziemy używać i korzystać z tej nowej pomocy dydaktycznej

Świetlica dla dzieci z Ukrainy ze spektrum autyzmu

POMOC DLA UKRAINY
ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

ZAPRASZAMY do

ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ uruchomionej dla przybyłych z Ukrainy

w szczególności dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych ze spektrum autyzmu i innymi specjalnymi potrzebami. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach i/lub indywidualne.

Miejsce:   43-310 Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 27

Czynne:  poniedziałek-piątek 9.00-14.00

Zapisy: 798 843 497 lub 665 155 533

Ilość miejsc : 20

Zapewniamy : kącik kawowo-herbaciany dla rodziców/opiekunów

Poszukujemy wolontariuszy mówiących po ukraińsku

ЗАПРОШУЄМОв

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЦЕНТР,створений для приїжджих з України

зокрема для дітей, підлітків і дорослих з розладами спектру аутизму і іншими особливими потребами. Заняття будуть проводитись у невеликих групах та/або індивідуально.

Місце: 43-310 Bielsko-Biała, вул. Cyprysowa 27

Години роботи: Понеділок-пятниця 9.00-14.00

Запис798 843 497 або 665 155 533

Кількість місць : 20

Надаємо : каву/чай для батьків/опікунів

Ми шукаємо україномовних волонтерів

 Drodzy rodzice i przyjaciele KTA włączamy się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na terenie naszego Ośrodka uruchamiamy
ŚWIETLICĘ TERAPEUTYCZNĄ
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
W pierwszej kolejności chodzi nam o wsparcie dla dzieci/osób ze spektrum autyzmu, ale jesteśmy otwarci na osoby z innymi potrzebami.
Działania Świetlicy będą prowadzone w naszej siedzibie
(ul. Cyprysowa 27, BB) w godz. 9.00-14.00.
Liczymy na Wasze wsparcie.
Czego potrzebujemy:
– wolontariuszy / rodziców , którzy będą mogli zaangażować się w pomoc ukraińskim i naszym terapeutom,
– osób które w ramach wolontariatu będą pomagały w przygotowaniu sal przed i po zajęciach Świetlicy (wszystkie prowadzone dotychczas terapie idą normalnym torem),
– pomocy w organizacji transportu, nasz Ośrodek jest piękny
i odpowiednio wyposażony, ale oddalony od centrum,
– wsparcia finansowego na prowadzenie tej Świetlicy (tytuł przelewu KONIECZNIE „darowizna na świetlicę terapeutyczną”)