Cele statutowe

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej jest stowarzyszeniem założonym przez rodziców i opiekunów dzieci, nastolatków i osób dorosłych z autyzmem. Istniejemy od ponad piętnastu lat. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej kompleksowej i wszechstronnej opieki osobom z autyzmem w naszym regionie. Ten region obejmuje miasto Bielsko-Białą oraz kilka powiatów z nim sąsiadujących, czyli: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński. Potrzeby są naprawdę duże – ilość dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu rośnie niemal z  miesiąca na miesiąc.
W naszym oddziale zrzeszonych jest kilkadziesiąt osób – oprócz rodziców są to również specjaliści zajmujący się pracą z  dziećmi autystycznymi. Staramy się wyjść naprzeciw każdemu kto oczekuje pomocy i wsparcia. Stworzyliśmy miejsce, w którym rodzice / opiekunowie i osoby z autyzmem znajdą pomoc, wsparcie oraz potrzebne informacje. Inicjujemy i prowadzimy działania dla osób z autyzmem i członków ich rodzin dotyczące edukacji, terapii i adaptacji w społeczeństwie. Pragniemy nauczyć naszych podopiecznych funkcjonowania w przedszkolu, szkole, a następnie przygotować ich do dorosłego, w miarę możliwości, samodzielnego życia. Organizujemy zajęcia grupowe i indywidualne, różnego rodzaju terapie, grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów. Raz w roku nasi podopieczni wraz z rodzicami i opiekunami wyjeżdżają na wycieczkę.
Chcemy jednak pójść dalej i powołać do życia kompleksowy ośrodek terapeutyczno-opiekuńczy, który miałby jak najbardziej wszechstronny wymiar oraz zapewnił opiekę, pomoc i schronienie wszystkim autystom, a ich rodzicom oraz bliskim możliwość zdobycia wsparcia psychologicznego oraz wiedzy niezbędnej w pracy nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem.