Komunikowanie się dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – szkolenie

Komunikowanie się dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – szkolenie – październik 2021
1. Dlaczego i jak się komunikujemy?
2. Czynniki wpływające na komunikację.
3. Potrzeby i trudności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w budowaniu komunikacji z otoczeniem.
4. Komunikacja wspomagająca.
5. Komunikacja alternatywna.
Prowadząca – pani Magdalena Bielenin – pedagog specjalny, logopeda
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o zapisy mailowe:
kta-otbb@o2.pl
Prosimy o darowiznę 20 zł przelewem na konto Stowarzyszenia:
ING Bank Ślaski 55 1050 1070 1000 0022 3906 3023
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe