Nasi Darczyńcy

W imieniu naszych podopiecznych i rodziców składamy serdeczne podziękowania osobom indywidualnym i firmom, a także anonimowym darczyńcom, którzy wsparli nas finansowo w 2021 roku.