Darowizny

1%

Będziemy ogromnie wdzięczni za zdeklarowanie na cele naszego stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniach rocznych. KRS 0000151954

Darowizna

Zwracamy się z serdeczną i gorącą prośbą o wsparcie finansowe i przekazanie darowizny pieniężnej na utrzymanie i bieżące remonty naszej siedziby, w której  prowadzimy terapie i zajęcia dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych z autyzmem. Naszym marzeniem jest stworzenie  ośrodka dziennego pobytu dla osób z autyzmem, jak i wspomaganych mieszkań treningowych jako wsparcia dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności. Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym rodziców dzieci zmagających się z tym coraz częściej spotykanym zaburzeniem, które uniemożliwia prawidłowy rozwój i skazuje nasze pociechy na życie we własnym odosobnionym i odizolowanym świecie, do którego inni z pozoru zupełnie nie mają dostępu – to jedna z dominujących cech autyzmu. Jej następstwem są często: nadwrażliwość na wszelkie bodźce, trudne zachowania, długotrwałe stany bezczynności na przemian z pobudzeniem oraz powtarzanie w kółko tych samych czynności, gestów czy fraz. Najgorsze jest jednak to, że symptomy autyzmu WYKLUCZAJĄ osoby nim dotknięte z normalnego życia.

Jednak pomoc jest możliwa i, co więcej, konieczna – tylko ona pozwala przynajmniej w jakimś stopniu zapewnić kontakt ze światem zewnętrznym, co tak naprawdę jest jedyną szansą na w miarę normalne życie i funkcjonowanie, tak teraz jak i w przyszłości. Taka pomoc to ogromna praca, polegająca na intensywnej i niezwykle czasochłonnej terapii pod okiem wysokiej klasy specjalistów – im wcześniej rozpoczętej tym lepiej. Jest ona kosztowna, choćby ze względu na znaczny wymiar czasowy. Zakres działań oferowanych przez państwowe instytucje nie jest nawet kroplą w morzu potrzeb – dość powiedzieć, są one w stanie zapewnić dzieciom najwyżej parę godzin zajęć tygodniowo, a niezbędny wymiar to tak naprawdę co najmniej kilkadziesiąt godzin. A gdy dzieci dorosną, częstokroć wciąż nie są samodzielne i w dalszym ciągu wymagają opieki, w postaci chociażby zapewnienia miejsc pracy – takich specjalnych, uwzględniających ich ograniczenia. I stąd nasz pomysł stworzenia  ośrodka, który swoim KOMPLEKSOWYM CHARAKTEREM byłby odpowiedzią na znaczącą część takich potrzeb.

Naszą inicjatywę można także wesprzeć DEKLARUJĄC 1% PODATKU DOCHODOWEGO od osób fizycznych na rzecz naszego stowarzyszenia – KRS 0000151954.

Dla nas liczy się KAŻDA ZŁOTÓWKA – nawet niewielka kwota, która dla czyjegoś budżetu często jest niezauważalna, przez nas będzie powitana z wielką radością. Bo dla naszych dzieci to po prostu szansa – na lepszą przyszłość i w miarę normalne życie. Z całego serca dziękujemy za OKAZANĄ POMOC, w imieniu osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin.

Darowizny na rzecz budowy ośrodka oraz terapię dla osób z autyzmem można wpłacać na konto:

ING Bank Ślaski 55 1050 1070 1000 0022 3906 3023

z dopiskiem: „Ośrodek dla dzieci z autyzmem”