Projekt współfinansowany ze środków PFRON (zakończony)

Zakończyliśmy projekt ,,Uspołecznienie i usamodzielnianie – otwarciem drzwi do aktywnego życia’’

Czas trwania projektu: 09.2020 – 03.2023

• Projekt obejmował 3-letni cykl zajęć uspołeczniających i usamodzielniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Projekt przeznaczony był dla :
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia
– dorosłych osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona,
autyzm,
• Program zajęć był dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika
• Zajęcia TUS odbywały się w 4-osobowych grupach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego oraz dla 8 uczestników, niedostosowanych do pracy w grupie, prowadzone były zajęcia indywidualne.
• Zajęcia usamodzielniające były prowadzone indywidualnie.
• Głównym założeniem prowadzonych działań był rozwój kompetencji społecznych uczestników projektu oraz treningi usamodzielniające w obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.