Projekty współfinansowane ze środków PFRON

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji Projektu: 01.04.2023 r. –  31.03.2024 r.

  •  Projekt ,,Samodzielność jednostki siłą grupy” jest projektem rocznym i ma na celu przygotowanie Beneficjentów do działań zespołowych, poprzez poprawę funkcjonowania w zakresie podniesienia poziomu samoświadomości i samodzielności, tj. zrozumienia własnych potrzeb oraz radzenia sobie z ograniczeniami
  • Projekt przeznaczony jest dla : dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
  • Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o niepełnosprawności
  • Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona, autyzm,
  •  Program zajęć jest dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestnika
  • Zajęcia odbywają się w 2-osobowych zespołach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego

 

 

 

Zakończyliśmy projekt ,,Uspołecznienie i usamodzielnianie – otwarciem drzwi do aktywnego życia’’

Czas trwania projektu: 09.2020 – 03.2023

• Projekt obejmował 3-letni cykl zajęć uspołeczniających i usamodzielniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Projekt przeznaczony był dla :
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia
– dorosłych osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki, orzeczenie o
niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności : upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona,
autyzm,
• Program zajęć był dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika
• Zajęcia TUS odbywały się w 4-osobowych grupach dobranych pod względem poziomu umiejętności, poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego oraz dla 8 uczestników, niedostosowanych do pracy w grupie, prowadzone były zajęcia indywidualne.
• Zajęcia usamodzielniające były prowadzone indywidualnie.
• Głównym założeniem prowadzonych działań był rozwój kompetencji społecznych uczestników projektu oraz treningi usamodzielniające w obszarach samoobsługi, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarnym, budżetowym oraz orientacji czasowo-przestrzennej z elementami planowania.