PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY
Autism-Europe, której członkiem jest Porozumienie AUTYZM-POLSKA, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i opiekunów
według schematu:
A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi
Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu,
które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety
C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu
Informacja ogólna:
Ankiety są w języku polskim i dotyczą dwóch tematów:
Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem
(ACCESS-EU)
oraz
Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany”
(ankieta)