Program Tesco-Decydujesz

PROGRAM TESCO ,,DECYDUJESZ, POMAGAMY”

Dzięki zebraniu największej ilości głosów w naszym rejonie i zdobyciu I miejsca w Programie Tesco ,,Decydujesz, pomagamy” 18 sierpnia rozpoczęliśmy realizację naszego projektu ,,Nasza Wędrówka z Autyzmem – Z Kijkami w Świat”. Projekt obejmuje organizację zajęć Nordic Walking dla dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę panią Kasię Daniek, uczestnicy wędrują w kilkuosobowych grupach, w parach – osoba z autyzmem i opiekun / rodzic lub wolontariusz. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu, aby zaszczepić zdrowy styl życia. Wspólne zajęcia umożliwią wzajemne poznanie i większe zrozumienie między naszymi podopiecznymi, a wolontariuszami, należącymi do naszej lokalnej społeczności, a co za tym idzie większą tolerancję dla osób z autyzmem, zrozumienie ich potrzeb, deficytów, a także tego, co kontakt z nimi może dać osobom neurotypowym – większą wrażliwość, wyczucie i otwartość. Działanie w grupie, pomaganie, wolontariat podnosi poziom optymizmu, samoocenę i kreatywność. Kontakt z odmiennością łamie myślowe stereotypy.