Walne Zgromadzenie

Dnia 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 przy ulicy Cyprysowej odbędzie się Walne Zgromadzenie KTA OT BB
W trakcie Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory nowego Zarządu, w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji obecnego Zarządu.
Prosimy o obecność przynajmniej jednego przedstawiciela z każdej rodziny. Warunkiem uczestnictwa w wyborach jest opłacenie składki członkowskiej za 2019r.