Wycieczka do Torunia i okolic

KTA OT BB w dniach od 07.06.2018 do 10.06.2018 planuje wycieczkę do Torunia i okolic.

Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym prosimy by osoby chętne zgłaszały się przez

stronę internetową bądź drogą mailową. Pierwszeństwo mają członkowie opłacający składki.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.