Wystawa prac konkursowych

Kochani,
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia, razem z Galerią Bielską BWA zapraszamy Was na wystawę nagrodzonych prac w konkursie ,,Ja i mój kolega/koleżanka z autyzmem”. Konkursu odbył się wiosną 2016 roku. Nadesłano 23 prace literackie i 124 prace plastyczne wykonane różnymi technikami przez uczniów ze szkół w Bielsku-Białej i na Śląsku. Prace zostały nagrodzone w czterech kategoriach wiekowych. Na wystawie można przeczytać i obejrzeć najlepsze z nich.
Autorami prac są zarówno osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak i ich zdrowi koledzy i koleżanki.
Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów tolerancji i akceptacji dla odmienności oraz pokazanie wzajemnych relacji między uczniami a ich kolegami i koleżankami z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zespół KTA BB

wystawa prac