Zajęcia

TELEFON KONTAKTOWY 798 843 497

telefon kontaktowy – Zarząd – 573 164 623

 WOLNE MIEJSCA NA TERAPII SI

INFORMACJE I ZAPISY
☎️798 843 497📧kta-otbb@o2.pl

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 • PROJEKT ,,USPOŁECZNIANIE I USAMODZIELNIANIE – OTWARCIEM DRZWI DO AKTYWNEGO ŻYCIA” finansowany ze środków PFRON – zakończony 31 marca 2023 r.
 • ZAJĘCIA KULINARNE – Projekt finansowany przez Fundację Auchan dla dzieci i młodzieży – ZAKOŃCZONY
 • TERAPIA SI
 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wysłanie maila na adres kta-otbb@o2.pl z nazwą zajęć, imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka lub o kontakt telefoniczny

Odpłatność za zajęcia

Zajęcia grupowe                  80 zł –  1 godz.

Zajęcia indywidualne       100 zł – 1 godz.

Zajęcia SI                          120 zł – 1 godz.

 

Zajęcia płatne przelewem na konto:
ING Bank Ślaski  55 1050 1070 1000 0022 3906 3023

Zapisy na zajęcia

Podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest spotkanie z terapeutą i konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników/grup.
Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy kta-otbb@02.pl i podanie następujących informacji:

 • IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
 • RODZAJ ZAJĘĆ
 • IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

 

OPIS ZAJĘĆ

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4-6 osobowych)

Podstawowe cele:

 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje

Indywidualne i Grupowe Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne/grupy2 osobowe)

Przeznaczone są dla niżej funkcjonujących dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących dodatkowego czasu i indywidualnej pracy z terapeutą, który potrafi ocenić ich deficyty, jak i ewentualne trudności wymagające kontaktu jeden na jeden. Zakres zajęć, wybór umiejętności do nauczenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Przykładowe umiejętności:

 • umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, spoglądanie na zawołanie, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
 • wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
 • umiejętności samopomocowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
 • umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
 • umiejętności do zabawy z innymi,
 • samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
 • posługiwanie się pieniędzmi
 • samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
 • przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.

Zajęcia rewalidacyjne (zajęcia indywidualne)

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju

Integracja Sensoryczna – SI (zajęcia indywidualne)

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala zatem segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. W terapii dąży się do wykształcenia w dziecku prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych, co w przyszłości zapewni mu optymalny rozwój każdej ze sfer: motorycznej , poznawczej, emocjonalnej , społecznej.

Terapia ręki (zajęcia indywidualne)

Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.