Zajęcia

TELEFON KONTAKTOWY 798 843 497

telefon kontaktowy – Zarząd – 573 164 623

INFORMACJE I ZAPISY

☎️798 843 497📧kta-otbb@o2.pl

REALIZOWANE PROJEKTY

 • Projekt ,,SAMODZIELNOŚĆ JEDNOSTKI SIŁĄ GRUPY”- współfinansowany ze środków PFRON – planowane zakończenie 31 marca 2024r.
 • Projekt ” Integracja sensoryczna dzieci ze spektrum autyzmu wraz ze wsparciem ich rodzin” – współfinansowany z dotacji przekazanej przez Miasto Bielsko-Biała – planowane zakończenie 20 grudnia 2023r.

ZAJĘCIA  ODPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 • TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • ZAJĘCIA USPOŁECZNIAJĄCE
 • ZAJĘCIA USAMODZIELNIAJĄCE
 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA SI

Odpłatność za zajęcia

Grupowe:

1. Karnet – płatność na podstawie faktury wystawianej na początku miesiąca – podobnie jak było to w ubiegłym roku, ale w tym roku taka forma płatności jest bezwarunkową rezygnacją z odliczeń za nieobecności na planowanych zajęciach (zajęcia odwołane z winy Ośrodka będą odrabiane lub odliczane w odpłatności za następny miesiąc) – w tej formie opłata za zajęcia będzie wynosiła tak jak w ubiegłym roku – 80,00 zł / godz.

2. Odpłatność po zakończeniu miesiąca z odliczeniem nieobecności zgłoszonych minimum 1 dzień przed planowanymi zajęciami – 100,00 zł/ godz.
Uwaga: (w trosce o jakość prowadzonych zajęć) bez względu na wybraną formę płatności,  nieobecności powyżej 35% w okresie 3 m-cy skutkowały będą skreśleniem z listy uczestników.
Indywidualne:
SI – 140zł/godz.
Pozostałe indywidualne –  120zł/godz.
Godzina terapeutyczna w naszym Ośrodku trwa  60 min.

Zajęcia płatne  na podstawie otrzymanej faktury przelewem na konto:
ING Bank Śląski  55 1050 1070 1000 0022 3906 3023

Zapisy na zajęcia

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia prosimy o wysłanie wiadomości na adres mailowy kta-otbb@o2.pl i podanie następujących informacji:

 • IMIĘ, NAZWISKO I WIEK DZIECKA
 • RODZAJ ZAJĘĆ
 • IMIĘ, NAZWISKO I TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA

 

OPIS ZAJĘĆ

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia w grupach 4-5 lub 6-8 osobowych)

Podstawowe cele:

 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością wchodzenia we wzajemne interakcje

Zajęcia Usamodzielniające (indywidualne)

Przeznaczone są dla dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem potrzebujących większego wsparcia oraz dodatkowego czasu na przyswojenie nabywanych umiejętności, szczególnie w zakresie samoobsługi, ale również  w innych obszarach funkcjonowania. Zakres zajęć, oraz wybór obszarów wymagających szczególnej uwagi zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i będzie ustalany przez terapeutów prowadzących zajęcia, po spotkaniu i konsultacji z rodzicami/opiekunami.

Przykładowe umiejętności:

 • umiejętności przygotowawcze – skupianie uwagi, przychodzenie na zawołanie, identyfikowanie przedmiotów,
 • wykonywanie prostych poleceń, naśladowanie,
 • umiejętności samoobsługowe – trening czystości, ubieranie się, zawiązywanie sznurówek jedzenie sztućcami, codzienne czynności rutynowe,
 • umiejętności zabawowe – podstawowe umiejętności zabawowe, umiejętność do zabawy samemu, wzrost samodzielności w zabawie,
 • umiejętności do zabawy z innymi,
 • samodzielność w życiu – umiejętność dbania o siebie – wybór ubrań, dbanie o higienę osobistą i schludny wygląd, robienie zakupów,
 • posługiwanie się pieniędzmi
 • samodzielność w domu – umiejętność dbania o dom – mycie naczyń, segregowanie prania, nakrywanie do stołu, sprzątanie,
 • przygotowania prostych posiłków, ścielenie łóżka, prasowanie itp.

Zajęcia rewalidacyjne (zajęcia indywidualne)

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Zajęcia wzmacniają posiadane umiejętności, wyrównują braki i jednocześnie zapobiegają dalszym nieprawidłowościom.
maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
dynamizowanie rozwoju

Integracja Sensoryczna – SI (zajęcia indywidualne)

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala zatem segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. W terapii dąży się do wykształcenia w dziecku prawidłowej organizacji wrażeń sensorycznych, co w przyszłości zapewni mu optymalny rozwój każdej ze sfer: motorycznej , poznawczej, emocjonalnej , społecznej.

Terapia ręki (zajęcia indywidualne)

Zajęcia zalecane dla dzieci przygotowujących się do pójścia do szkoły oraz  na etapie wczesnoszkolnym. Terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.