Zarząd

Barbara Górna-Bryzek

prezes zarządu

Marek Hoffmann

wiceprezes zarządu

Rozetta Michnik

członek zarządu

Joanna Gil

członek zarządu

Katarzyna Gala

członek zarządu

Piotr Kościelniak

członek organu nadzoru

Elżbieta Janosz

członek organu nadzoru

Anna Gerath

członek organu nadzoru

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018, 2019:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/