Zarząd

Anna Gerath

prezes zarządu

Rozetta Michnik

członek zarządu

Joanna Gil

członek zarządu

Katarzyna Gala

członek organu nadzoru

Barbara Gorczyca

członek organu nadzoru

Rafał Herok

członek organu nadzoru

Sprawozdania merytoryczne i finansowe:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/