Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 🧩
Zapraszamy Rodziców, Rodziny, Opiekunów, naszych Podopiecznych, Terapeutów i Sympatyków do naszej siedziby na Dzień Otwarty.🙂
Plan dnia
13.00- Otwarcie Cyprysowej
Zapraszamy na kawę, herbatę, ciasto i rozmowy o autyźmie, o naszych dzieciach, problemach, radościach i sprawach niekoniecznie związanych ze słowem na ‚A’😉
W czasie naszych rozmów, dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach, do wyboru:
16.00-18.00 zajęcia sportowe
16.00-18.00 zajęcia plastyczne
17.00-18.30 będzie z nami pani Rozetta Michnik – gotowa do rozmów, odpowiedzi na pytania
16.00-19.00 będzie z nami Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności – będzie okazja do indywidualnej rozmowy, zadawania pytań
Zapraszamy serdecznie🌻

Program Tesco-Decydujesz

PROGRAM TESCO ,,DECYDUJESZ, POMAGAMY”

Dzięki zebraniu największej ilości głosów w naszym rejonie i zdobyciu I miejsca w Programie Tesco ,,Decydujesz, pomagamy” 18 sierpnia rozpoczęliśmy realizację naszego projektu ,,Nasza Wędrówka z Autyzmem – Z Kijkami w Świat”. Projekt obejmuje organizację zajęć Nordic Walking dla dzieci, nastolatków i dorosłych z autyzmem. W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę panią Kasię Daniek, uczestnicy wędrują w kilkuosobowych grupach, w parach – osoba z autyzmem i opiekun / rodzic lub wolontariusz. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu, aby zaszczepić zdrowy styl życia. Wspólne zajęcia umożliwią wzajemne poznanie i większe zrozumienie między naszymi podopiecznymi, a wolontariuszami, należącymi do naszej lokalnej społeczności, a co za tym idzie większą tolerancję dla osób z autyzmem, zrozumienie ich potrzeb, deficytów, a także tego, co kontakt z nimi może dać osobom neurotypowym – większą wrażliwość, wyczucie i otwartość. Działanie w grupie, pomaganie, wolontariat podnosi poziom optymizmu, samoocenę i kreatywność. Kontakt z odmiennością łamie myślowe stereotypy.